CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

“Къща” - българският символ на междукултурен диалог

Ахмед Аптуллов / София

Българската “Къща” ще приюти Европейската година на междукултурен диалог. Българският символ на междукултурния диалог е проектът "Къща", който е израз на толерантността, диалога и съзнателното съжителството между различните етноси в нашата страна. Това заяви зам.-министърът на културата Явор Милушев при представяне на проекта.

Според министъра на културата Стефан Данаилов “Къщата” е израз на толерантността от дългото и съзнателно съжителство между различните етноси в нашата страна. “Къщата” не е материално изградена от тухли и хоросан, а е едно символично духовно пространство, в което мирно и толерантно от векове живеят българи, турци, гърци, роми, евреи, арменци, а наскоро към тях започнаха да се приобщават англичани и японци”, сподели министърът. “Опрeдлянето на тази тема като приоритетна на ЕС за 2008 година е от изключителна важност за гражданите на съюза. С нея се объръща поглед към духовността, към многообразието от култури на Стария континент”, добави проф. Данаилов.

Планираните дейности са разпределени тематично според разположението на стаите в българската “Къща”. В работния кабинет на “Къщата” ще се провеждат социологически и научни проучвания по темите на проекта, срещи на млади художници, информационно-образователни форуми, арттерапия за деца и др. В музикалната стая ще се подготвят музикалните оформления на предстоящите национални концерти.

В дневната стая, където е и кръглата маса, ще бъдат организирани срещи и дебати, посветени на междукултурния диалог, национални и международни теоретични конференции. В гостната ще бъдат подредени експозиции на хумористи от различни държави, пътуващи изложби на комикси.

В детската стая ще се подготвят опознавателни програми за културното наследство, насочени към децата, и програми, които ще развиват тяхната креативност.

В двора на “Къщата” ще се презентират артпроекти, представления и опознавателни програми.

В съседния двор млади художници и дизайнери ще прекарат няколко дни с майстори от други етноси, за да ги опознаят по-добре.

В библиотеката са проектите, свързани с изследователски и издателски дейности, публикуване на книги, бюлетини и др.

Всяка от 27-те европейски страни е предложила свои посланици - изтъкнати представители на науката, изкуството, музиката и спорта. Те ще са основните посредници в комуникациите с граждани, учени и политици. До този момент са заявили готовност за участие Райна Кабаиванска, Валя Балканска, проф. Богдан Богданов, Меглена Кунева, Стефка Костадинова.

zaman.bg, 4-10 Февруари,Година:16,Брой:6