CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Ветово - между мултикултурния си състав и каолина

Малко са общините в страната, които могат да се похвалят с 6 вида малцинствени групи, живеещи в мир и разбирателство, богати залежи на бялото злато - каолина, както и че половината й населени места са съставени от градове. Oбщина Ветово се намира в Североизточна България и граничи с общините Русе, Цар Калоян, Иваново, Кубрат, Разград. Общата площ й е 352 515 дка. В границите на общината попадат природен парк “Бели Лом” и природен резерват “Русенски Лом”.

За името на Ветово се носят няколко легенди. Първата е свързана с местен големец, носещ това име. Смята се още, че името може да е произлязло от това, че местността е много ветровита. На територията на общината има 7 населени места - 3 града и 4 села. Градовете са: Ветово, Глоджево и Сеново, а селата: Смирненски, Бъзън, Кривня и Писанец. Наскоро обаче е проведен референдум за отделяне на Бъзън от границите на общината, като голяма част от жителите на селото са заявили своя глас за присъединяването си към Русе. Въпреки това общината се гордее, че е единствената с 3 града в своите рамки в цялата страна. През есента на 2007 г. избраният на частичните местни избори '2005 за кмет кандидат от ДПС Рейхан Хабил бе преизбран още на първи тур с убедително мнозинство.

Общината е известна с уникалния си етнически състав, букет от различни култури, обединени в обща географска територия в Североизточна България. Хората тук се гордеят с толерантното съжителство на толкова различни по етнически състав групи. Във Ветово живеят няколко вида роми, татари, българи, турци, помаци. Има роми, изповядващи исляма, и т.нар. "бургуджии" - роми, които изповядват християнската религия и основно са железаро-ковачи.

Татарите са дошли на две вълни в община Ветово. Първия път след Кримската война в средата на 19 в. и втория път по време на Втората световна война. Със заповед на Сталин тогава за едно денонощие са изселени принудително 1 милион татари. Виждайки красивата местност и водоемите, те се присъединяват към местното население. В града функционира сдружение “Мултиетнос”, което е насочено към развитие и утвърждаване на духовните ценности, образованието, науката, културата на етносите на територията на общината.

Във Ветово има две джамии и една църква. Като на една от джамиите във входа е записано, че е построена през 1667 г. От 1994 г. на територията на гр. Ветово функционира и първата евангелска (протестантска) църква. Тя е част от Национален алианс “Обединени Божии църкви” и наброява около 500 члена и симпатизанти. Към нея функционира и неделно училище с около 140 деца на възраст между 4 и 14 г. Заради ниския образователен ценз на част от някои етнически групи са предвидени програми, които да увеличат образователното ниво и да намалят процента на ранните женитби. За тази цел са изготвени проекти по ФАР за укрепване на социалния диалог с гражданското общество. От общината са доволни от проекта и смятат, че има напредък, въпреки трудностите с целевата аудитория. Преди е нямало нито един от ромите бургуджии, който да продължи обучението си след прогимназията, а сега вече имат по няколко представители в средните училища в града, обясняват от общината. За този резултат са спомогнали и местните лидери на етническите групи, които са откликнали на зова за активен диалог за доброто бъдеще на всички в населеното място.

Миналата година 16 роми са получили сертификати за практикуване на здравни медиатори от селски райони, в рамките на пилотен проект "Подобряване на достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони". Той има за цел да подобри достъпа и качеството на здравните услуги, както и здравното образование на ромите в пет области в България, една от които е област Русе. Здравните медиатори помагат на неграмотните и незапознати със здравната система роми да получат по-лесен достъп до здравни услуги.

Ветово лежи върху богати залежи от каолин и кварцов пясък. Водеща роля за развитието на икономиката в общината играе фирма “Каолин” АД, където са заети повече от хиляда души. Той е най-големият производител на индустриални минерали в Югоизточна Европа. Голям дял в икономиката на общината заема и общинската фирма за дърводобив и залесяване “Вятовска гора”.

Изпълненият проект по програма САПАРД е дал възможност да се асфалтират голяма част от населените места в района. От гарата до центъра е разположена живописна алея от широколистни дървета, която придава естетически вид на града и е прекрасно място за отдих и разходка. По инициатива на кмета сега е подета кампания за възстановяване на къщата музей на Таню войвода, която е преустановила дейност заради реституционните проблеми. Бюрото по труда в общината се е отличило с постижения и е избрано за номер едно в страната, гордеят се от общината.

Предстои панаирът на Ветово

Традиционно, през първия уикенд на септември, ще се проведе панаирът на община Ветово. Общинският съвет отпусна средства за организирането и провеждането и на литературния конкурс. За 5, 6 и 7 септември са предвидени тазгодишните тържества. Програмата включва концерти на фолк и поп-фолк изпълнители, борби, футболни срещи и неделно следобедно хоро на площада. Панаирът се осъществява от 1974 г. насам, когато Ветово е бил обявен за град.

Всеки вторник в града е пазарен ден. Тогава в пенсионерския клуб се събират възрастните жени от певческа група “Росна китка”, за да си поприказват и изпеят многобройните си автентични песни. Групата е ходила на различни състезания и надпявания, като е печелила редица награди. Повече от 25 г. всеки неин член не изневерява на традицията всеки вторник да се съберат заедно в клуба, да поговорят за житейските си проблеми, па накрая да запеят в един глас духовно лековитите народни песни. Бейнур Сюлейман, Русе

"Zaman",September 2008, Monday